ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងកិច្ចប្រជុំយុវជនគណបក្សប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

sovanney lor | កញ្ញា ២, ២០១៥ ៣:៣៤ ល្ងាចព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​