តំបន់ទេសចរណ៍ ទំនប់១មករា

sovanney lor | កក្កដា ១, ២០១៥ ១០:២៧ ព្រឹក
11036600_1675774465967361_6773597155130880557_n


​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​