ក្រុងស្ទឹងសែន ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ នឹងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ ។

sovanney lor | មិនា ២៩, ២០១៧ ៨:៤៦ ព្រឹក
17554051_868225646657876_8989403345185496060_n
ព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​