ឯកឧត្តម ងួន សុជាតិ ចុះពិនិត្យដីបង្កបង្កើនផល របស់ប្រជាពលរដ្ឋ

sovanney lor | ធ្នូ ២៣, ២០១៦ ១០:៥៥ ព្រឹកព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​