ឯកឧត្ដម សុខ លូ បានចុះពិនិត្យដីសារពើភ័ណ្ឌមន្ទីរអប់រំជូនប្រជាជន និងមន្ដ្រីរាជការ

sovanney lor | កញ្ញា ១, ២០១៦ ៩:៤៦ ព្រឹកព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​