ក្រុមការងារមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្ត បានចុះសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូ ប៉ាល់ ណារិទ្ធ

sovanney lor | សីហា ២៥, ២០១៦ ២:១៥ ល្ងាចព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​