ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៤១ គ្រួសារ ស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់

sovanney lor | សីហា ២៥, ២០១៦ ១:៤២ ល្ងាចព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​