ឯកឧត្តម គង់ វិមាន ពិនិត្យផ្ទះដួលដោយខ្យល់កន្រ្តាក់ និងពិនិត្យផ្លូវលំ

sovanney lor | មិថុនា ២២, ២០១៦ ៩:០១ ព្រឹកព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​